AcademieTrainers

‘Kies AcademieTrainers als jouw partner voor de ontwikkeling van je medewerkers!’

Hoe is het zo gekomen?

Toen in 2020 Covid19 uitbrak stond de trainingsbranche op zijn grondvesten te schudden; even was er de paniek over hoe we verder moesten in een context waarin het verboden werd om elkaar fysiek te ontmoeten en leek het alsof we ons werk als trainer niet meer konden uitvoeren.

Wendbaar

Op zo’n moment kan je uittesten hoe wendbaar je eigenlijk bent, als mens en daarmee als organisatie. De voorloper van AcademieTrainers, de TrainersAcademie, wist al snel nieuwe energie te maken voor een compleet andere aanpak van opleiden en trainen, namelijk een blend maken van on- en offline werken en dit gepaard laten gaan met werken met een online leeromgeving zodat synchroon en a-syncroon leren volledig tot zijn recht kan komen. De vanzelfsprekendheid waarmee de TrainersAcademie ook in-company opdrachten uitvoerde heeft uiteindelijk geresulteerd in de opzet van AcademieTrainers; een gespecialiseerd trainingsbureau die training en coaching opdrachten uitvoert als maatwerk en op het hoogst denkbare niveau. We zijn daarmee aantoonbaar effectief omdat er niet wordt bezuinigd op voorbereiding, uitvoering en nazorg.